Tin hoạt động

0243 217 617
Công ty Thái Minh là khách hàng thân thiết của Vitranet24 và tổng công ty V&V. Đây là công ty dược sở hữu nhiều sản phẩm thuốc và Thực phẩm chức năng duy tín trên...
16/05/2018  |  Tin hoạt động
Đầu tháng 10 năm 2017, nhận lời mời từ sở ngoại vụ Hải Phòng và liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Hải Phòng, Vitranet24 trở thành nhà tài trợ Vàng - tài trợ công nghệ thi trực tuyến cho cuộc thi vô địch tiếng...
28/10/2017  |  Tin hoạt động
Ngày 12/9/2017 công ty Vitranet24 chính thức công bố giao diện showroom giới thiệu công nghệ Bitrix24 tại địa chỉ bitrix24.vitranet24.com. Đây là nơi cung cấp đầy đủ các thông tin giới thiệu về công nghệ
28/10/2017  |  Tin hoạt động
Bitrix24 đã vượt mốc 1,000,000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp. Điều này có nghĩa rằng hơn 6,500,000 người sử dụng Bitrix24 cho việc vận hành
23/03/2016  |  Tin hoạt động
Chúng tôi đã kế hoạch một vài thay đổi về giá cho phiên bản Bitrix24 – Bản Self Hosted trong tháng 3 và muốn cung cấp thông tin này đến các bạn.
23/03/2016  |  Tin hoạt động