Danh sách tính năng của Bitrix24
I Tạo lập môi trường truyền thông, giao tiếp nội bộ V Quản lý khách hàng (CRM)
1.1 Tạo, quản lý bản tin công ty 5.1 Tạo bàn làm việc cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng
1.2 Tạo, quản lý thư viện hình ảnh, video 5.2 Quản lý giao dịch (đơn hàng)
1.3 Tạo lập, quản lý các thông báo của công ty 5.3 Quản lý thông tin khách hàng: cá nhân, tổ chức
1.4 Tương tác với người dùng bên ngoài 5.4 Quản lý hóa đơn tài chính
1.5 Quản lý email 5.5 Quản lý báo giá
1.6 Họp trực tuyến 5.6 Quản lý quá trình tương tác, CSKH (call, chat, email, lập nhiệm vụ, sự kiện,…)
1.7 Công cụ chat, call, video trực tuyến 5.7 Quản lý bán hàng
1.8 Mạng xã hội nội bộ 5.8 Email marketing
1.9 Dòng hoạt động 5.9 Thiết lập các báo cáo bán hàng
II Quản lý nhiệm vụ và dự án 5.10 Thiết lập quy trình CSKH
2.1 Thiết lập và khởi tạo nhiệm vụ, giao việc 5.11 Tích hợp email tập trung
2.2 Quản lý tương tác trong quá trình làm việc 5.12 Tích hợp điện thoại
2.3 Quản lý nhắc việc (cảnh báo sự kiện) 5.13 Tích hợp công cụ import, export excel
2.4 Giám sát, kiểm tra công việc 5.14 Quản lý thông tin sản phẩm
2.5 Theo dõi tiến độ công việc 5.15 Quản lý tiền tệ, giá, thuế, phương thức thanh toán
2.6 Tạo và quản lý kế hoạch công việc 5.16 Quản lý phân quyền chăm sóc khách hàng
2.7 Tạo nhiệm vụ và kế hoạch theo mẫu 5.17 Quản lý lịch sử hoạt động
2.8 Báo cáo kết quả công việc theo KPI VI Tạo và quản lý quy trình làm việc (BPM)
2.9 Tự thiết lập báo cáo 6.1 Tự thiết lập và tổ chức quy trình
2.10 Tổ chức công việc theo trình tự 6.2 Tổ chức công việc theo quy trình đã lập
2.11 Tạo quản lý nhóm làm việc, dự án 6.3 Quy trình có sẵn: Xin nghỉ phép, Phê duyệt công việc, Tạm ứng, hoàn ứng, Quản lý công văn, tài liệu
2.12 Tạo và quản lý báo cáo theo dự án VII Các ứng dụng (app) tích hợp
2.13 Tạo và quản lý tiến độ dự án 7.1 Ứng dụng trên iphone và ipad
III Quản lý hồ sơ, tài liệu 7.2 Ứng dụng trên android và tablet
3.1 Tạo và quản lý thư viện tài liệu 7.3 Ứng dụng trên desktop windows và MacOS
3.2 Chia sẻ tài liệu 7.4 Tích hợp tài khoản Google, Twitter, Facebook
3.3 Chỉnh sửa tài liệu trực tuyến 7.5 Đồng bộ SSO, MS, Exchange, Sharepoit
3.4 Nhiều người chỉnh sửa 1 lúc 7.6 Tích hợp với dữ liệu bên ngoài
3.5 Tìm kiếm tài liệu thông minh VIII Hệ điều hành và bảo mật
3.6 Quản lý lịch sử tài liệu 8.1 Bảng quản trị backend
3.7 Phân quyền truy cập tài liệu 8.2 Công cụ kiểm soát performance
3.8 Quản lý công văn đi, công văn đến 8.3 Công cụ quản lý CMS và phát triển dựa trên mã nguồn (code)
IV Quản lý nhân sự 8.4 Tích hợp ADLDAP
4.1 Quản lý sơ đồ tổ chức, hồ sơ nhân viên 8.5 Quản lý API
4.2 Quản lý phân quyền nhân viên, phòng ban 8.6 Tích hợp XMPP sever
4.3 Quản lý nghỉ phép, lịch vắng mặt 8.7 Quản lý ngôn ngữ
4.4 Quản lý lịch làm việc (cá nhân, phòng ban, công ty) 8.8 Công cụ bảo mật PRO, PRO+
4.5 Quản lý kế hoạch, báo cáo công việc theo thời gian ( ngày, tuần, tháng) 8.9 Đồng bộ với cloud miễn phí
4.6 Tổ chức các cuộc họp
4.7 Đào tạo trực tuyến và quản lý tri thức
4.8 Quản lý hiệu quả sử dụng hệ thống (Company pulse)
4.9 Quản lý chấm công
4.10 Đánh giá nhân viên xuất sắc
4.11 Thăm dò, lấy ý kiến nhân viên
4.12 Thông báo sinh nhật
4.13 Quản lý tuyển dụng