Trong quá trình sử dụng, nếu doanh nghiệp có các khó khăn về mặt kỹ thuật, gặp các vấn đề không thể giải quyết, chưa rõ hoặc cần nâng cấp phiên bản mới hãy sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Việc hỗ trợ kỹ thuật có thể tiến hành online hoặc trong trường hợp phức tạp hơn, chúng tôi sẽ cử chuyên gia qua văn phòng để hỗ trợ trực tiếp. Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình vận hành, giúp doanh nghiệp ứng dụng tốt Bitrix24 là tiêu chí của dịch vụ này.

Gói hỗ trợ kỹ thuật cơ bản
Gói hỗ trợ kỹ thuật cơ bản
Mô tả: Hỗ trợ xử lý các sự cố khi hệ thống bên khách hàng có vấn đề; nâng cấp hệ thống khi có phiên bản mới.
Gói hỗ trợ kỹ thuật nâng cao
Gói hỗ trợ kỹ thuật nâng cao
Mô tả: Hỗ trợ xử lý cấu hình các chức năng hệ thống
Gói hỗ trợ kỹ thuật cao cấp
Gói hỗ trợ kỹ thuật cao cấp
Mô tả: Hỗ trợ xử lý các sự cố khi hệ thống bên khách hàng có vấn đề; đào tạo sử dụng; nâng cấp hệ thống khi có phiên bản mới.