Vitranet24 cùng Viện Năng suất Việt Nam thảo luận về phương pháp "Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT và bảo mật thông tin tại doanh nghiệp."

0243 217 617
Vitranet24 cùng Viện Năng suất Việt Nam thảo luận về phương pháp "Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT và bảo mật thông tin tại doanh nghiệp."
Tin Vitranet24 admin - 14/06/2018 137
Sau buổi thảo luận cùng các chuyên gia Vitranet24 về vấn đề nâng cao hiệu quả ứng dụng các hệ thống quản lý tự động và đảm bảo bảo mật thông tin tại doanh nghiệp, Hai bên đã chia sẻ những kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình triển khai và ứng dụng các hệ thống quản lý trong thời kỳ bùng nổ công nghệ 4.0 như hiện nay.
     Viện đánh giá rất cao kết quả triển khai và đảm bảo an toàn thông tin tại Vitranet24 trong việc tư vấn cung cấp các giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp. 
Đặc biệt là việc Vitranet24 đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện an toàn thông tin theo chuẩn ISO 27001 trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Viện Năng suất Việt Nam (Vietnam National Productivity Institute - VNPI) thành lập năm 1997 với vai trò là cơ quan năng suất quốc gia. Chức năng, nhiệm vụ chính: Nghiên cứu, kiến nghị chính sách và các giải pháp nâng cao năng suất quốc gia. Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo về quản lý và phát triển doanh nghiệp. Cập nhật và chuyển giao tri thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất của quốc tế vào Việt Nam.

                   ( Ảnh chụp lưu niệm buổi làm việc giữa đại diện ban lãnh đạo công ty và các cán bộ Viện năng suất Việt Nam)