Giới thiệu nét văn hóa Vitranet24
Một tổ chức lớn mạnh là tổ chức có các thành viên đều hiểu về sứ mệnh của tổ chức mình và nhìn chung một hướng, có cách hành xử và tâm thái tương đồng nhau - chúng tôi gọi đó là văn hóa doanh nghiệp. Và Vitranet24 cũng là một đơn vị, vùng đất có những nét văn hóa riêng, đặc trưng của mình.

Vitranet24 được tập hợp từ những chuyên gia giỏi, nhiệt huyết, luôn nỗ lực mang tới thành quả lao động đích thực. Mong muốn của chúng tôi là kiến tạo môi trường sống và làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp. Lấy công nghệ kết nối làm nền tảng, sứ mệnh của đội ngũ chúng tôi là người tiên phong, mở đường cho các đơn vị tiến tới việc tự động hóa quản lý và vận hành trực tuyến thực sự.

Video dưới đây là tập hợp các chuỗi sự kiện tiêu biểu của Vitranet24 qua các năm, đó là hình ảnh tươi cười của các chuyên gia cùng khách hàng trong một dự án triển khai Bitrix24, đó là dịp sinh nhật công ty thường niên với các hoạt động văn hóa sôi nổi, đầm ấm. đó là những chuyến đi dã ngoại nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng,...Một Vitranet24 nhiệt huyết và khí thế trong mỗi dự án, một Vitranet24 chân thành, giản dị trong các hoạt động thường ngày, mỗi mảnh là những mảng ghép tạo nên nét văn hóa chung của con người nơi đây. Môi trường và nền văn hóa Vitranet24 là nền văn hóa đề cao tính sáng tạo, đề cao giá trị lao động đích thực và tạo ra thành quả ứng dụng được vào thực tiễn cho khách hàng là kim chỉ nam cho mọi hành động của người Vitranet24. 

Người Vitranet24 theo đuổi 7 tố chất sau như tấm gương trên con đường phát triển nhận thức của mình đó là: Chân - Chính - Chí - Dũng - Khiêm tốn - Tận tâm - Sáng tạo. Chúng tôi đi từ sự thừa nhận và tôn trọng giá trị bản thân tuyệt đối (tâm chân) cộng với sự hiểu biết về thế giới, môi trường xung quanh (tâm trí) với lòng kiên định bền bỉ trên con đường phát triển ( tâm chính) và ý chí dũng cảm dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách  bằng thái độ khiêm cung, thành kính, kính trên, nhường dưới, nhiệt huyết tận tâm trong công việc để sáng tạo nên những sản phẩm có giá trị cho khách hàng, đem lại hiệu quả thực sự cho họ. Cùng khách hàng kiến tạo và chia sẻ giá trị lâu dài.
Đó là biểu hiện của người Vitranet24. Nơi đây đề cao sự trung thực, tính thiện và tôn vinh các giá trị lao động đích thực, các giá trị được chính những người thụ hưởng và khách hàng của chúng tôi thừa nhận.

                                                                                                            ( Video tổng hợp một số sự kiện tiêu biểu của Vitranet24)