16/12/2017 00:00 12
Nên chỉ rõ mục tiêu và kết quả cần đạt được của công việc và thời hạn cụ thể để hoàn thành nó là khi nào? Người thực hiện nên biết rõ mình sẽ thực hiện phần việc nào trong công việc chung, tính chất, độ khó, thời gian cần hoàn tất cũng như độ ảnh hưởng...
24/11/2017 00:00 19
Một trong những mục tiêu của việc quản lý công ty, là phải xây dựng được hệ thống quản lý (điều hành) có hiệu quả và có công cụ để vận hành và kiểm soát hệ thống quản lý đó. Ở bài này chúng tôi có đưa ra một số yếu tố cần biết khi xây dựng một...
V&V 10/08/2017 00:00 89
Bạn đã quyết định sử dụng Bitrix24 cho đơn vị của mình hay chưa? Tháng 8 này chúng tôi sẽ có chương trình giảm giá rất hấp dẫn dành cho cả hai dịch vụ cho thuê hoặc gói mua bản quyền Bitrix24, chương trình áp dụng đối với các đơn hàng thực hiện trước ngày 31/8/2017.
Tags: productivity ,tips