08/05/2018 00:00 62
Chúng tôi luôn tìm kiếm các công cụ tuyệt vời có thể giúp doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Notion, một không gian làm việc tất cả trong một cho doanh nghiệp của bạn.
Ngọc Hoa 05/02/2018 00:00 279
RealtimeBoard là một ứng dụng có dạng bảng trắng ảo cho phép nhóm của bạn tạo, thảo luận và chia sẻ ý tưởng.
16/12/2017 00:00 698
Nên chỉ rõ mục tiêu và kết quả cần đạt được của công việc và thời hạn cụ thể để hoàn thành nó là khi nào? Người thực hiện nên biết rõ mình sẽ thực hiện phần việc nào trong công việc chung, tính chất, độ khó, thời gian cần hoàn tất cũng như độ ảnh hưởng...