Ngọc Hoa 05/02/2018 00:00 121
RealtimeBoard là một ứng dụng có dạng bảng trắng ảo cho phép nhóm của bạn tạo, thảo luận và chia sẻ ý tưởng.
16/12/2017 00:00 366
Nên chỉ rõ mục tiêu và kết quả cần đạt được của công việc và thời hạn cụ thể để hoàn thành nó là khi nào? Người thực hiện nên biết rõ mình sẽ thực hiện phần việc nào trong công việc chung, tính chất, độ khó, thời gian cần hoàn tất cũng như độ ảnh hưởng...
24/11/2017 00:00 159
Một trong những mục tiêu của việc quản lý công ty, là phải xây dựng được hệ thống quản lý (điều hành) có hiệu quả và có công cụ để vận hành và kiểm soát hệ thống quản lý đó. Ở bài này chúng tôi có đưa ra một số yếu tố cần biết khi xây dựng một...