CÔNG CỤ QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐƠN GIẢN, TỐI ƯU, TỰ ĐỘNG:

Tính năng nổi bật

CÔNG CỤ QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐƠN GIẢN, TỐI ƯU, TỰ ĐỘNG:

27/01/2022  |  290
Hiện nay, số hóa trong việc lưu trữ tài liệu đang dần trở nên phổ biến, với các công cụ như do Google, Microsoft đang khá phổ biến. Tuy nhiên, tính năng quản lý tài liệu trên E-Office Vitranet24 không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ đơn giản, sắp xếp đơn thuần mà điều đặc biệt của chúng tôi đó là tính năng là một phần của hệ sinh thái quản lý doanh nghiệp lớn hơn, nơi bạn có tất cả các công cụ giúp bạn quản lý tài liệu hiệu quả hơn
Những tính năng tiêu biểu E-Office Vitranet24 trong việc quản lý tài liệu:
1. 
manhinh_tuongtactailieu.png
Chỉnh sửa, cộng tác chỉnh sửa, đăng và tải tài liệu trong thời gian thực, 24/7
Với tính năng của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng đăng, tải tài liệu lên bộ nhớ máy chủ mọi lúc mọi nơi, dễ dàng trong việc chỉnh sửa, hoặc trao quyền cho người khác chỉnh sửa tài liệu của chính bạn
2. 
Quản lý tài liệu: dễ dàng trong việc sắp xếp, di chuyển tài liệu, xem các hoạt động liên quan đến tài liệu của bạn, cấp quyền có thể chỉnh sửa hoặc không,…
3.