Chứng chỉ chứng nhận
Chứng chỉ ghi nhận sự hợp tác của Vitranet24 và tổng công ty Bitrix
Chứng nhận đối tác chiến lược
Chứng nhận đối tác chiến lược
Vitranet24 đạt chứng chỉ CERTIFIEDPARTNER các năm 2008,2009
Vitranet24 đạt chứng chỉ CERTIFIEDPARTNER các năm 2008,2009
Chứng nhận Vitranet24 (thuộc V&V JDS., JSC) là đối tác bán hàng tốt nhất của năm 2009 (toàn cầu)
Chứng nhận Vitranet24 (thuộc V&V JDS., JSC) là đối tác bán hàng tốt nhất của năm 2009 (toàn cầu)
Công ty V&V được Bitrix Inc công nhận đạt mức đối tác Gold Partner
Công ty V&V được Bitrix Inc công nhận đạt mức đối tác Gold Partner
Chứng chỉ chứng nhận "Chuyên gia am hiểu nền tảng Bitrix"
Chứng chỉ 1  
Chứng chỉ 2  
Chứng chỉ 3  
Chứng chỉ 4  
Chứng chỉ ISO 27001:2013
Nhằm đảm bảo tuyệt đối công tác bảo mật trong quá trình triển khai dự án cho khách hàng, chúng tôi đã áp dụng hệ thống bảo mật ISO 27001:2013 cho toàn bộ công ty và được cấp chứng chỉ bởi tổ chức ISC của Úc, đơn vị đã cấp chứng chỉ bảo mật cho ngân hàng BIDV, VTC online, NTT communications (Viet Nam),…