Tuyển dụng IT, lập trình, triển khai dự án

dot  Tin Tiêu Điểm
Tuyển 01 trưởng nhóm Tester làm việc tại Đà Nẵng tháng 12/2014
Vitranet24 là thương hiệu hàng đầu về tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Châu Á được thành lập...
05/09/2016  |  Tin tuyển dụng
Vitranet24 là thương hiệu hàng đầu về tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Châu Á được thành lập...
31/08/2016  |  Tin tuyển dụng
Vitranet24 là thương hiệu hàng đầu về tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Châu Á được thành lập...
02/12/2014  |  Tin tuyển dụng
Mark Zuckerberg phát triển trợ lý AI và đặt tên Jarvis...