Kênh tin tức | V&V JDC

dot  Tin Tiêu Điểm
Tuyển dụng 10 Trưởng nhóm kinh doanh cho sản phẩm Bitrix24
Vitranet24 là thương hiệu hàng đầu về tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Châu Á được thành lập...
31/08/2016  |  Tin tuyển dụng
Hiện nay với nhu cầu mở rộng kinh doanh trong sản phẩm Bitrix24- Cổng thông tin quản lý doanh nghiệp của Hoa Kỳ, chúng tôi cần tuyển thêm 10 trưởng nhóm kinh doanh về...
15/03/2016  |  Tin tuyển dụng
Vitranet24 là thương hiệu hàng đầu về tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Châu Á được thành lập...
15/09/2015  |  Tin tuyển dụng
Vitranet24 là thương hiệu hàng đầu về tư vấn, xây dựng và triển khai...
Kỳ nghỉ tết Nguyên Đán 2020 sắp đến, Vitranet24 xin gửi lời chúc...
Trong năm 2020 chúng ta sẽ chứng kiến những đột phá gì về những...