Tin dự án Vitranet24

dot  Tin Tiêu Điểm
Dự án triển khai hệ thống quản lý nội bộ Social Intranet tiêu biểu VIETMAP
Vitranet24 tham gia đồng hành cùng Book365 từ năm 2020 trong việc triển khai ứng dụng công nghệ giúp xây dựng hệ thống quản lý sàn thương mại điện tử bao gồm: hệ...
15/04/2021  |  Tin dự án
Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) trực thuộc Tập đoàn tài chính JB (JBFG) - một trong những tập đoàn tài chính bán lẻ hàng đầu tại Hàn Quốc. Thông qua các chi nhánh...
15/04/2021  |  Tin dự án
Ngày 10/12/2019 vừa qua Tổng công ty V&V khởi động dự án “Triển khai modul quản trị hệ thống ADC” cho trung tâm quản lý và điều hành mạng Mobifone với...
16/12/2019  |  Tin dự án
Digitexx chọn công nghệ quản lý Bitrix24 do Vitranet24 cung cấp để đưa vào ứng dụng và nâng cao hiệu quả quản lý, giao tiếp và tự động hóa công việc tại đơn vị.
29/10/2019  |  Tin dự án
Vineco đã áp dụng giải pháp của Vitranet24 từ năm 2018, lấy công nghệ Bitrix24 làm nền tảng để cải thiện và tự động hóa các quy trình sản xuất và kinh doanh của...
29/10/2019  |  Tin dự án
Vitranet24 tham gia đồng hành cùng Book365 từ năm 2020 trong việc triển...
An Phú Gia triển khai Bitrix24 với các hạng mục sau: Mua bản quyền...
Ngày 10/12/2019 vừa qua Tổng công ty V&V khởi động dự án...
Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) trực thuộc Tập đoàn...
Mặc dù trình độ phát triển giữa EU và các nước ngoài...