Đại diện đội ngũ chuyên gia Vitranet24

Vitranet24 có đội ngũ chuyên gia tư vấn, chuyên gia giải pháp và công nghệ hàng đầu về Bitrix24. Với 9-15 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai cho hàng trăm dự án lớn nhỏ trong ngoài nước. Đủ khả năng tư vấn giải pháp, phát triển và tuỳ biến không giới hạn tính năng theo từng nhu cầu ứng dụng. Đội ngũ được đào tạo bài bản được cấp chứng chỉ ISO 27001:2013 và ISO 9001:2015 cấp bởi JAS-ANZ

Chuyên gia Nguyễn Lê Anh Đức
Chuyên gia Tư vấn trưởng
Cấp bậc chuyên gia: 4.4
12 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp SAP/ERP, Oracle
Từng là Giám đốc CN Ứng Dụng của FrieslandCampina Vietnam (Sữa Cô Gái Hà Lan); Giám đốc giải pháp ứng dụng của Suntory PepsiCo Việt Nam (Pepsi Cola)
8 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai 100-200 dự án lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng
 Chuyên gia Tư vấn trưởng
Cấp bậc chuyên gia: 3.5
12 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp quản lý bằng công nghệ, 
8 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp cho Honda Vietnam, Canon Vietnam, AceCook Vietnam
Từng triển khai 100-150 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ. 

Chuyên gia Ứng Bảo Ngọc
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.1
15 năm kinh nghiệm phát triển Web
15 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai 90-100 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ.
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.2
15 năm kinh nghiệm phát triển Web, Mobile App
12 năm kinh nghiệm Bitrix24 
Đã triển khai 70-100 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Thạc sỹ công nghệ tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Nguyễn Thanh Minh
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.0
15 năm kinh nghiệm phát triển Web
15 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai 100-200 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga. 
Chuyên gia Nguyễn Đức Hoàng
Chuyên gia Triển khai
Cấp bậc chuyên gia: 2.5
12 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý
9 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã tư vấn 50-100 dự án lớn 
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga,
Thạc sỹ kinh tế.
Chuyên gia Trần Ngọc Bảo
Chuyên gia Triển khai
Cấp bậc chuyên gia: 2.4
10 năm kinh nghiệm triển khai đào tạo Bitrix24 
10 năm kinh nghiệm triển khai dự án web, mobile app
Đã triển khai 70-100 dự án 
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ. 
Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chuyên gia Tư vấn
Cấp bậc chuyên gia: 2.5     
9 năm kinh nghiệm Bitrix24 
9 năm kinh nghiệm tư vấn phần mềm web, marketing
Đã tư vấn 50-70 dự án
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.
Chuyên gia Lê Tuấn Anh
Chuyên gia Tư vấn
Cấp bậc chuyên gia: 2.1   
10 năm kinh nghiệm tư vấn tài chính. 
5 năm tư vấn giải pháp quản lý trên nền tảng Bitrix24
Đã tư vấn 50-70 dự án
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế