Tin dự án Vitranet24

Digitexx chọn công nghệ quản lý Bitrix24 do Vitranet24 cung cấp để đưa vào ứng dụng và nâng cao hiệu quả quản lý, giao tiếp và tự động hóa công việc tại đơn vị.
29/10/2019  |  Tin dự án
Vineco đã áp dụng giải pháp của Vitranet24 từ năm 2018, lấy công nghệ Bitrix24 làm nền tảng để cải thiện và tự động hóa các quy trình sản xuất và kinh doanh của...
29/10/2019  |  Tin dự án
Vitranet24 đã sử dụng công nghệ Bitrix24 để thực hiện quản lý chăm sóc khách hàng - CRM cho toàn bộ hệ thống bán lẻ VRB. Năm 2019, hai đơn vị tiếp tục hợp tác để...
29/10/2019  |  Tin dự án
Dự án Triển khai và nâng cấp Giải pháp quản lý, truyền thông tương tác nội bộ Tập đoàn GROVE là dự án trọng điểm phía Nam của Vitranet24 trong năm 2021. Trong thời...
31/12/2021  |  Tin dự án
Sau 8 tháng triển khai, Vitranet24 chính thức golive - đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý “Văn phòng điện tử” E-Office Vitranet24, xây dựng trên...
25/08/2022  |  Tin dự án
Vitranet24 tham gia đồng hành cùng Book365 từ năm 2020 trong việc triển...
An Phú Gia triển khai Bitrix24 với các hạng mục sau: Mua bản quyền...
Ngày 10/12/2019 vừa qua Tổng công ty V&V khởi động dự án...
Tập đoàn tài chính JB là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu...
Mặc dù trình độ phát triển giữa EU và các nước ngoài...