Tin tuyển dụng

Với nhu cầu mở rộng quảng bá thương hiệu và cần thêm sự giúp sức trong việc xây dựng và gìn giữ các thương hiệu sản phẩm trực thuộc, Tổng công ty V&V cần...
01/11/2021  |  Tin tuyển dụng
Với nhu cầu mở rộng quảng bá thương hiệu và cần thêm sự giúp sức trong việc xây dựng và gìn giữ các thương hiệu sản phẩm trực thuộc, Tổng công ty V&V cần...
01/11/2021  |  Tin tuyển dụng
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh, Vitranet24 cần tuyển gấp 10 Chuyên viên tư vấn sản phẩm B2B làm việc tại TP.HCM với những yêu cầu sau:
13/04/2021  |  Tin tuyển dụng
Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh, Vitranet24 cần tuyển dụng gấp 5 Chuyên viên lập trình PHP làm việc tại Hà Nội với đáp ứng những yêu cầu sau ...
29/03/2021  |  Tin tuyển dụng
Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh, Vitranet24 cần tuyển gấp 5 Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng (Q&A) làm việc tại Hà Nội...
15/03/2021  |  Tin tuyển dụng
Vitranet24 là thương hiệu hàng đầu về tư vấn, xây dựng và triển khai...
Vitranet24 được bình chọn là Top 03 đối tác có “Chiến...