Giới thiệu nét văn hóa Vitranet24
Đôi nét về văn hóa doanh nghiệp
Vitranet24 là thương hiệu trực thuộc Tổng công ty V&V nơi đề cao sự phát triển con người và các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Thành lập từ năm 2007, trải qua hơn 14 năm hình thành và phát triển chúng tôi đang dần kiện toàn các giá trị văn hóa bên cạnh việc phát triển nhân sự và con người, từ đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và hành xử. 
Sứ mệnh của công ty V&V: "Nhận thức bản chất xu hướng phát triển của thế giới, thuận theo xu hướng đó, gánh vai trò tiên phong trên con đường nghiên cứu và sáng tạo công nghệ kết nối, ứng dụng vào cuộc sống, góp phần xây dựng thế giới tương lai". Tận tâm toàn vẹn và nỗ lực đến kết quả cuối cùng là phẩm chất các chuyên gia Vitranet24 theo đuổi. Trong công việc, chúng tôi lấy thành quả của khách hàng là thước đo cho sự phát triển của mình.

Triết lý kinh doanh của chúng tôi:
  • Trân trọng và tôn trọng khách hàng
  • Đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng
  • Cùng xây dựng, cùng chia sẻ và hưởng thành quả giữa khách hàng và mình.
  • Gìn giữ, bảo vệ và phát triển thương hiệu.
  • Tôn trọng và góp phần xây dựng các giá trị cộng đồng.
Nét văn hóa chung của tổ chức:
  • Đề cao ước mơ chung
  • Tôn trọng giá trị riêng
  • Tôn vinh giá trị lao động đích thực
Một số hoạt động tiêu biểu của công ty
7 tố chất thành viên Vitranet24 rèn luyện
Chân : Nhận thức đúng đắn những gì mình đang có, không hiểu cao hơn, không hiểu thấp hơn, biết rõ được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tôn trọng bản thân và không bị ảnh hưởng xấu bởi môi trường xung quanh. Sống chân thực, làm việc chân thực, nói lời chân thực. Những con người như vậy là những con người Chân.

Chính : Biết mình phải làm gì, có đường đi rõ ràng, có lựa chọn nghề nghiệp và kiên định với lựa chọn của mình. Sự lựa chọn là phù hợp với bản thân, công ty và cộng đồng. Không ngừng tu dưỡng, không dao động để đạt được giá trị cao và hiểu biết rõ hơn về con đường và nghề nghiệp mình đã chọn. Những con người như vậy là những con người Chính.

Trí : Nhận thức đúng bản chất về thế giới xung quanh. Không ngừng học hỏi, rèn luyện để nhận thức của mình ngày càng trở nên rõ ràng và sâu rộng. Có khả năng giải quyết được các vấn đề một cách căn gốc và đúng đắn. Những người như vậy là những người Trí.

Dũng : Không hèn nhát, không sợ hãi, Tâm tính không dao động khi đối diện với khó khăn. Có khả năng chịu được áp lực, bền bỉ và kiên nhẫn để đạt được điều mình cần làm và làm những điều phải làm. Những người như vậy là những người Dũng.

Khiêm tốn : Biết kính trên nhường dưới, không tự mãn về những gì mình có, không kiêu ngạo về những gì mình làm, luôn cẩn thận gìn giữ những giá trị mình nhận được. Bởi vì biết rằng những gì mình đã làm được chỉ là một phần nhỏ bé trong con đường đi của mình. Ý thức được rằng cuộc sống và vũ trụ rộng lớn.

Tận tâm : Biết thực hiện tất cả các công việc, từ to đến nhỏ bằng tất cả sức lực và tâm huyết, tôn trọng công việc, luôn làm việc đến kết quả cuối cùng, thành hoặc bại và dám chịu trách nhiệm. Người như vậy là người Tận tâm.

Sáng tạo : Có khả năng vượt qua giới hạn nhận thức của bản thân, tạo ra những điều mới đơn giản hoặc phi thường nhưng có thể cải tiến, ứng dụng và nâng cao hiệu quả trong công việc và đóng góp vào sự phát triển của cuộc sống. Người như vậy là người có khả năng Sáng tạo.