19/11/2018 00:00 19
Vitranet24 thông báo chương trình giảm giá lên tới 20% tất cả Các phiên bản On-premise ( mua bản quyền) của Bitrix24 từ 19-23/11/2018: - Giảm 20% tất cả các gói mua bản quyền. Đặc biệt, phiên bản Bitrix24.CRM giảm 33% còn 999$. - Thời hạn áp dụng: Tất...
Huyền Nguyễn 03/08/2018 00:00 47
Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, bạn có thể tiết kiệm từ 12% đến 36% khi mua bất kỳ phiên bản nào của Bitrix24, cụ thể như sau: